Skip to content Skip to navigation

ЦЕНОРАЗПИС

Ценоразпис на медицински документи и услуги, които амбулаторията извършва извън основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК (съгласно Наредба №3) в сила от 03.01.2023г.

Вид на услугатаЦена, лв.
1Хомеопатично интервю90
2Платен преглед с ЕКГ50
3Платен преглед без ЕКГ40
4Преглед на чужд език /различен от български/50
5Медицинско свидетелство за здравословно състояние (за работа, МПС, брак и др.)35
6Медицинско свидетелство за кандидатстване в учебно заведение - за ученици 7 клас или ВУЗ20
7Заверка на здравна книжка (за работа в хранителни, детски, фризьорски и др. заведения)20
8Медицинско свидетелство удостоверяващо здравословно състояние необходимо за представяне в друга държава70
9Медицинско свидетелство за здравословно състояние за представяне пред застрахователна компания 70
10Бл.119 на МЗ (за санаториално-курортно лечение и др.) – зелен талон10
11Медицинска (извинителна) бележка бл.МЗ-1204
12Съобщение за смърт от 8,00 до 20,00 часа 80
от 20,00 до 08,00 часа120
13Разрешение за кремация80
14Издаване на Етапна епикриза20
15Рецептурна бланка за психотропни и упойващи вещества и рецептурна бланка за наркотични вещества /зелени и жълти рецепти/5
16Преиздаване на документ по вина на ЗОЛ10
17Транспортни разходи при домашно посещение40
18Издаване на сертификат за имунизация за Covid-19 не извършена в лечебното заведение10