Skip to content Skip to navigation

ЦЕНОРАЗПИС

Ценоразпис на медицински документи и услуги, които амбулаторията извършва извън основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК (съгласно Наредба №3)

Вид на услугатаЦена, лв.
1Хомеопатично интервю30
2Платен преглед с ЕКГ40
3Платен преглед без ЕКГ30
4Преглед на чужд език /различен от български/30
5Медицинско свидетелство за здравословно състояние (за работа, МПС, брак и др.)25
6Медицинско свидетелство за кандидатстване в учебно заведение - за ученици 7 клас или ВУЗ15
7Заверка на здравна книжка (за работа в хранителни, детски, фризьорски и др. заведения)10
8Медицинско свидетелство удостоверяващо здравословно състояние необходимо за представяне в друга държава50
9Медицинско свидетелство за здравословно състояние за представяне пред застрахователна компания 50
10Бл.119 на МЗ (за санаториално-курортно лечение и др.) – зелен талон5
11Удостоверение за социални грижи / интеграционни добавки за лекарства5
12Медицинска (извинителна) бележка бл.МЗ-1203
13Съобщение за смърт от 8,00 до 20,00 часа 50
от 20,00 до 08,00 часа80
14Разрешение за кремация50
15Издаване на протокол за първоначално явяване пред ТЕЛК20
16Издаване на Етапна епикриза10
17Рецептурна бланка за психотропни и упойващи вещества и рецептурна бланка за наркотични вещества /зелени и жълти рецепти/3
18Заверка на ЛАК и преиздаване на документ по вина на ЗОЛ3
19Транспортни разходи при домашно посещение30