Skip to content Skip to navigation

ЦЕНОРАЗПИС

Ценоразпис на медицински документи и услуги, които амбулаторията извършва извън основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК (съгласно Наредба №3)

Вид на услугатаЦена, лв.
1Хомеопатично интервю40
2Платен преглед с ЕКГ40
3Платен преглед без ЕКГ30
4Преглед на чужд език /различен от български/30
5Медицинско свидетелство за здравословно състояние (за работа, МПС, брак и др.)25
6Медицинско свидетелство за кандидатстване в учебно заведение - за ученици 7 клас или ВУЗ15
7Заверка на здравна книжка (за работа в хранителни, детски, фризьорски и др. заведения)10
8Медицинско свидетелство удостоверяващо здравословно състояние необходимо за представяне в друга държава50
9Медицинско свидетелство за здравословно състояние за представяне пред застрахователна компания 50
10Бл.119 на МЗ (за санаториално-курортно лечение и др.) – зелен талон5
11Удостоверение за социални грижи / интеграционни добавки за лекарства5
12Медицинска (извинителна) бележка бл.МЗ-1203
13Съобщение за смърт от 8,00 до 20,00 часа 50
от 20,00 до 08,00 часа80
14Разрешение за кремация50
15Издаване на Етапна епикриза10
16Рецептурна бланка за психотропни и упойващи вещества и рецептурна бланка за наркотични вещества /зелени и жълти рецепти/3
17Преиздаване на документ по вина на ЗОЛ3
18Транспортни разходи при домашно посещение30