Skip to content Skip to navigation

Новини

На 31.10.23 д-р Енева ще работи от 8:00 до 11:00 часа

От 12.06 до 15.06.23 включително д-р Енева няма да работи пациентите ще се преглеждат от д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния график и в нейния кабине

От 03.04 до 12.04.23 включително д-р Енева няма да работи

На 09.03 и 10.03.23 д-р Енева няма да работи, нейните пациенти ще се преглеждат от д-р Младен Михайлов в неговият кабинет и в неговият график.

На 13.02.23 кабинета ще работи с променено работно от 8,00 до 11,30 часа

Pages