Skip to content Skip to navigation

На 14.12.20 Д-р Енева няма да работи

На 14.12.20 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет. Работното време на д-р Михайлов е от 8.00 до 12.30