Skip to content Skip to navigation

На 15.10.21 Д-р Енева няма да работи

На 15.10.21 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет. Работното време на д-р Михайлов е от 8.00 до 12.30