Skip to content Skip to navigation

На 21.06.19 ще се прави проба Манту

На 21.06.19 /петък/ от 14:00-18:00 часа ще се прави проба Манту на децата на 7 и 11год. Отчитането ще стане на 24.06.19 /понеделник/ от 09:00-12:00 часа.