Skip to content Skip to navigation

От 05.08 до 16.08.19г. включително д-р Енева няма да работи

От 05.08 до 09.08.19г. ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.
Работното време на д-р Михайлов е всеки ден от 8.00 до 12,30 часа
От 12.08 до 16.08.19г. ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.
Работното време на д-р Гъчева е четни дати от 8.00 до 13,00 часа, нечетни дати от 13,30 до 18,30 часа