Skip to content Skip to navigation

От 08.07 до 17.07.20 включително д-р Енева няма да работи

От 08.07 до 13.07.20 включително ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.
Работното време на д-р Михайлов е всеки ден от 8.00 до 12,00 часа

От 14.07 до 17.07.20 включително ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.
Работното време на д-р Гъчева е четни дати от 8.00 до 12,30 часа, нечетни дати от 13,30 до 18,00 часа