Skip to content Skip to navigation

От 12.06 до 15.06.23 включително д-р Енева няма да работи

От 12.06 до 15.06.23 включително д-р Енева няма да работи пациентите ще се преглеждат от д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния график и в нейния кабинет
Работното време на д-р Гъчева е четни дати от 8.00 до 12,30 часа, нечетни дати от 13,30 до 18,00 часа.