Skip to content Skip to navigation

Важно детски консултации и имунизации

Във връзка с Заповед No РД-01-225/20.04.20г. на Министъра на здравеопазването, считано от 21.04.20г. се възстановяват плановите детски консултации и основни задължителни имунизации съгласно чл.19 от Наредба 15 за имунизациите в Република България при следните условия:
1. Определям дните вторник и четвъртък за провеждане на основни задължителни имунизации без обслужване на други пациенти от пациентската листа.
2. При необходимост, пациентите в тези дни ще се консултират по телефона и насочват към друго лечебно заведение по заместване или към център за спешна помощ.
3. Провеждането на детска консултация и/или имунизация се извършва след предварително записан час с цел предотвратяване струпването на пациенти пред кабинета. НЕ СЕ ДОПУСКА СТРУПВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА РОДИТЕЛЯ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА КАТО СЕ СПАЗВА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1,5 МЕТРА И НОСЕНЕ НА МАСКИ.