Skip to content Skip to navigation

Новини

На 23.12.22 кабинета ще работи с променено работно от 7,00 до 11,00 часа.

От 25.10 до 28.10.22г включително нейните пациенти ще се преглеждат от д-р Младен Михайлов в неговият кабинет и в неговият график.

На 03.08.22 и 05.08.22 кабинета ще работи с променено работно време от 7,30 до 11,00 часа.

От 19.07 до 22.07.22г включително нейните пациенти ще се преглеждат от д-р Младен Михайлов в неговият кабинет и в неговият график.

На 01.07.22 кабинета ще работи с променено работно време от 7,30 до 11,00 часа.

На 15.06.22 д-р Енева няма да работи, ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

На 25.05.22 д-р Енева няма да работи, ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

На 23.05.22 кабинета ще работи с променено работно време от 7,30 до 11,30 часа.

На 19.05 и 20.05.22 д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

На 29.04.22 д-р Енева няма да работи, ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

Pages