Skip to content Skip to navigation

Новини

На 14.12.20 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет. Работното време на д-р Михайлов е от 8.00 до 12.30

На 20.11.20 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

На 30.10. и 02.11.20 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

На 29.10.20г. д-р Енева ще работи с променено работно време от 7:30 до 12:30 часа.

На 21.09.20 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

На 10.08.20г. д-р Енева ще работи с променено работно време от 14:00 до 18:30 часа.

От 08.07 до 13.07.20 включително ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

На 07.07.20 д-р Енева ще работи с променено работно време от 8.00-12.30 часа

На 19.06.20 д-р Енева ще работи с променено работно време от 8.00 до 12.30 часа

На 11.06 и 12.06.20 включително д-р Енева няма да работи. Ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

Pages