Skip to content Skip to navigation

Новини

На 10.08.20г. д-р Енева ще работи с променено работно време от 14:00 до 18:30 часа.

От 08.07 до 13.07.20 включително ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

На 07.07.20 д-р Енева ще работи с променено работно време от 8.00-12.30 часа

На 19.06.20 д-р Енева ще работи с променено работно време от 8.00 до 12.30 часа

На 11.06 и 12.06.20 включително д-р Енева няма да работи. Ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

Във връзка с Заповед No РД-01-225/20.04.20г. на Министъра на здравеопазването, считано от 21.04.20г.

От 09.04 до 10.04.20г. д-р Енева няма да работи, ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

На 27.03.20 д-р Енева няма да работи . Ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

Уважаеми пациенти,

Pages