Skip to content Skip to navigation

Новини

На 23.12.21 кабинета ще работи от 8,00 до 12,00 часа
На 31.12.21 кабинета ще работи от 8,00 до 11,00 часа

На 06.12.21 кабинета ще работи с променено работно време от 13,00 до 16,00 часа.

На 15.10.21 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет. Работното време на д-р Михайлов е от 8.00 до 12.30

На 23.09.21 д-р Енева няма да работи, ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

От 07.09 до 10.09.21 включително ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

На 03.09.21 кабинета ще работи с променено работно време от 7:30 до 11:30 часа.

На 09.08.21 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет. Работното време на д-р Михайлов е от 8.00 до 12.30

От 07.07 до 12.07.21 включително ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

От 07.04. до 09.04.21 Д-р Енева няма да работи. Ще я замества д-р Мария Райкова-Гъчева в нейния кабинет.

От 01.02. до 03.02.21 Д-р Енева няма да работи ще я замества д-р Младен Михайлов в неговия кабинет.

Pages